Hüquqi Təhlil və Araşdırmalar Birliyi Ermənistana qarşı İnsan Hüquqları Şurasına, Xüsusi Məruzəçiyə təqdimat məktubu göndərdi.

18 dekabr 2019-cu il tarixli BMT Baş Assambleyasının “Nasizm, neo-Nazism və irqçiliyin, irqi ayrı-seçkiliyin, ksenofobiyanın və digər dözümsüzlüyün müasir formalarının alovlanmasına töhfə verən digər təcrübələrin şöhrətləndirilməsi ilə mübarizə” adlı qətnaməsinə istinad edilirək bu qətnamənin icrası ilə bağlı BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının (İHŞ) İrqçiliyin, irqi ayrı-seçkiliyin, ksenefobiyanın və digər dözümsüzlüyün müasir formaları üzrə xüsusi məruzəçisi Tendayi Aşıyumaya hesabatların hazırlanması mandatı verilmişdir.

Hüquqi Təhlil və Araşdırmalar İctimai Birliyinin sədri Ramil İskəndərli Ermənistanın nasizm və irqçilik hallarının dəstəklədiyi barədə məlumatlar özündə əks etdirən təqdimat məktubunu xüsusi məruzəçiyə göndərmişdir.

2020-ci ilin senytabr ayında keçiriləcək BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasında sözügedən qətnamənin icrası ilə bağlı tərtib edilən məruzə xüsusi məruzəçi tərəfindən təqdim olunacaq. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s